Be-One

BE Team s.r.o. jako jediná konstrukční kancelář v Mladé Boleslavi vyvinula a vyrobila funkční prototyp platformového elektroauta. Pro naše BE-One jsme zvolili sportovní supersport s výkonem 400kW
a dojezdem 180km na jedno nabití. Nicméně náš koncept umožňuje na vyvinutou platformu umístit například sedan, nebo kombi třídy „B“ nebo „A“. V blízké době ho plánujeme představit i odborné veřejnosti.

Tento náš nový vůz v současnosti testujeme na letištních plochách a testovacích okruzích.

Název projektu:
Výzkum a vývoj ve společnosti

BENET ENGINEERING s.r.o.Registrační číslo:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010344

Program:
OP PIK Aplikace – III. Výzva, bez účinné spolupráce

Termín realizace:
08/2017 – 04/2020